Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Danh dự của chúng tôi

Tuyền Châu Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd. tuân theo nguyên lý của dịch vụ định hướng vào con người, xây dựng thương hiệu và thị trường.Nó có lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ và thiết bị xử lý và thử nghiệm hoàn chỉnh, và đã thiết lập một hệ thống quản lý và vận hành khoa học hiệu quả.

TÔN KÍNH
TÔN KÍNH
TÔN KÍNH
TÔN KÍNH